Groot RMO Techniek
RMO | De Takomst
Groot RMO Techniek Opmeer
Werkplaats Tel nr: 0226-355078
Storingstelefoon: 06-53350740
info@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek Waddinxveen
Tel nr: 06-53350741
waddinxveen@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek - Friesland
Mobile werkplaats
Storingstelefoon: 06-46090762
Metaalunie
Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie voorwaarden.

Aansluiten VMI De Takomst

Periode: december 2019

In opdracht van Burg Service hebben wij de nieuwe RMO van De Takomst in bedrijf gesteld. Groot RMO Techniek heeft de elektronische componenten, pneumatische componenten, het datasysteem en het monstername apparaat aangesloten. Na het afronden van de werkzaamheden door Burg Service en Groot RMO Techniek is de RMO geijkt en wordt deze begeleid tijdens de eerste rit.

Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Foto's
Groot RMO Techniek