Groot RMO Techniek
Transportkoeling | HEBRA GTO
Groot RMO Techniek Opmeer
Werkplaats Tel nr: 0226-355078
Storingstelefoon: 06-53350740
info@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek Waddinxveen
Tel nr: 06-53350741
waddinxveen@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek - Friesland
Mobile werkplaats
Storingstelefoon: 06-46090762
Metaalunie
Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie voorwaarden.

Opbouw Ecogen SG25

Periode: april 2019

Uitrusting
Aandrijving: Ecogen SG25 Hydraulische generatorset
                    van Cold Connect Ltd
Truck:          Scania R450

Serie van 4 Scania's
2x Scania R450
2x Scania R410

 


HebraGTO B.V. is een familiebedrijf met een lange historie. Het is januari 2014 ontstaan uit een samenvoeging van de in 1921 opgerichte Hebra bedrijven en de in 1933 gestarte GTO groep.

Het wagenpark van HebraGTO (> 100) is geclusterd op 4 geografische belangrijke punten. Een groot gedeelte van de vloot is gestationeerd in Rotterdam en Antwerpen. Terwijl in het midden van deze belangrijke havens, Zierikzee, ook een deel van de vloot haar thuis basis heeft. Tevens bevinden zich een aantal auto’s zich dagelijks in het Ruhrgebied en hebben de chauffeurs daar hun standplaats.

Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Foto's
Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek