Groot RMO Techniek
RMO
Groot RMO Techniek Opmeer
Werkplaats Tel nr: 0226-355078
Storingstelefoon: 06-53350740
info@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek Waddinxveen
Tel nr: 06-53350741
waddinxveen@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek - Friesland
Mobile werkplaats
Storingstelefoon: 06-46090762
Metaalunie
Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie voorwaarden.

Rijdende Melk Ontvangst

Melkpompinstallaties

Groot RMO Techniek bouwt hoofdzakelijk melkpompinstallaties in op basis van vacuüm. De melk wordt d.m.v. vacuüm naar de lucht-afscheider gezogen, vervolgens transporteert de centrifugaalpomp de melk naar de opslag tank. De melkpompinstallaties van tegenwoordig zijn instaat om 60.000 liter melk in 1 uur te transporteren. Groot RMO Techniek maakt gebruik van de volgende fabrikanten:

  • Burg Service
  • Bartec Tiger MAK 3003
  • GEA Diessel
  • ABO-Macyar: V1000 unit
  • Jansky: Optimal unit
  • Schwarte: V2000 unit

Data systemen
Groot RMO Techniek bouwt geavanceerde data systemen op. Hierbij maken we gebruik van hoogstaande fabrikanten zoals Raudszus en GEA Diessel. Door middel van GPS wordt de veehouder herkend. Data-systemen weergeven belangrijke informatie over de melk inzameling tijdens de rit zoals: het aantal liters en de temperatuur van de melk. Naast deze gegevens controleert het data systeem het functioneren van alle componenten die betrekking hebben tijdens de melk-ontvangst.

Isoleren
De tanks van alle voertuigen die gebruikt worden voor rauwe melktransport na overslag moeten thermisch geïsoleerd zijn. De temperatuur van de melk mag niet hoger zijn dan 6°C anders wordt de melk niet geaccepteerd.

Overbouw
Bij het overbouwen van een RMO liften we de tank van het chassis. Na het aanpassen van het nieuwe chassis monteren we de oude tank op het nieuwe chassis.

Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Foto's
Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek
Groot RMO Techniek