Groot RMO Techniek
Wetwijziging F-gassen verordering
Groot RMO Techniek Opmeer
Werkplaats Tel nr: 0226-355078
Storingstelefoon: 06-53350740
info@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek Waddinxveen
Tel nr: 06-53350741
waddinxveen@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek - Friesland
Mobile werkplaats
Storingstelefoon: 06-46090762
Metaalunie
Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie voorwaarden.

Wettelijke wijzigingen F-gassenverordening per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is de overgangstermijn van de F-gassenverordening verlopen. Dit betekent dat er per die datum een aantal wijzigingen in werking treden. Deze hebben betrekking op:

* Logboek
Voor het logboek of apparatuur register geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat ook de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1 januari 2017 zal veranderen van 3 en meer kg koudemiddel naar 5 en meer ton CO2 equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

Mocht u meer informatie willen of uw koelunit willen inplannen voor een f-gassen keuring, dan kunt u contact opnemen via tel.0226-355078 of per mail naar info@grootrmotechniek.nl

* Kenplaten
Vanaf 1 januari 2017 moet nieuw op de markt geplaatste apparatuur/installaties worden voorzien van kenplaten/etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid CO2 equivalent bevatten (in de taal van het land waarin het op de markt wordt gebracht). Als het een hermetisch gesloten apparaat betreft moet dit ook worden vermeld.

* Voorvulverbod (precharge ban)
Er geldt vanaf 1 januari 2017 een verkoopverbod op voorgevulde apparaten,       tenzij: 

  • Het koudemiddel in het apparaat aantoonbaar onder het EU quotasysteem valt;
  • Het apparaat aantoonbaar door een gecertificeerd installateur wordt geļnstalleerd.

Controleer uw koelinstallatie op de F-gassenverordering per januari 2017 via de gratis installatiecheck app van NVLK 

Projecten
Transportkoeling | Hartman Expeditie

Transportkoeling | Hartman Expeditie

RMO | Van Doorn Agri

RMO | Van Doorn Agri

Transportkoeling | Volvo Trucks

Transportkoeling | Volvo Trucks

februari 2020
Transportkoeling | Transpa Emmen

Transportkoeling | Transpa Emmen

februari 2020