Groot RMO Techniek
Samenwerking met BoTemp
Groot RMO Techniek Opmeer
Werkplaats Tel nr: 0226-355078
Storingstelefoon: 06-53350740
info@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek Waddinxveen
Tel nr: 06-53350741
waddinxveen@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek - Friesland
Mobile werkplaats
Storingstelefoon: 06-46090762
Metaalunie
Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie voorwaarden.

Groot RMO Techniek sluit samenwerkingsovereenkomst met BoTemp

Maart 2014:

Groot RMO Techniek sluit samenwerkingsovereenkomst met BoTemp. Op eutectische transportkoeling gebied zijn Groot RMO Techniek en BoTemp de ideale partners. BoTemp gaat verder met het ontwikkelen van eutectische transportkoelingen. In 2014 is de subsidie op eutectische transportkoeling toegekend door het Agentschap NL en opgenomen in de EIA-lijst.

Visie BoTemp
"In Nederland en Europa staat de omschakeling naar energie-arme koelsystemen en de reductie van uitstoot bovenaan de agenda van elke transportonderneming. Dure en milieubelastende brandstofsystemen worden vervangen door het geluidsarme eutectische systeem. Hierbij wordt gekoeld met behulp van vloeistof, die meerdere dagen en zonder toevoeging van energie, lage temperaturen vasthoudt. BoTemp begeleidt ondernemingen in de fasegewijze omschakeling van hun transportvloot naar deze nieuwe technologie."

Groot RMO Techniek heeft in 2013 zelf nog een eutectische transportkoeling afgeleverd bij Firma Dailycool te Warmenhuizen.

Projecten
RMO | Melkweg | Fritom

RMO | Melkweg | Fritom

mei 2020
Transportkoeling | Van der Slot

Transportkoeling | Van der Slot

april 2020
Transportkoeling | Verhagen Transport

Transportkoeling | Verhagen Transport

april 2020
Transportkoeling | C. & H. Euser Transport B.V.

Transportkoeling | C. & H. Euser Transport B.V.

april 2020