Groot RMO Techniek
Samenwerking met BoTemp
Groot RMO Techniek Opmeer
Werkplaats Tel nr: 0226-355078
Storingstelefoon: 06-53350740
info@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek Waddinxveen
Tel nr: 06-53350741
waddinxveen@grootrmotechniek.nl

Groot RMO Techniek - Friesland
Mobile werkplaats
Storingstelefoon: 06-46090762
Metaalunie
Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie voorwaarden.

Groot RMO Techniek sluit samenwerkingsovereenkomst met BoTemp

Maart 2014:

Groot RMO Techniek sluit samenwerkingsovereenkomst met BoTemp. Op eutectische transportkoeling gebied zijn Groot RMO Techniek en BoTemp de ideale partners. BoTemp gaat verder met het ontwikkelen van eutectische transportkoelingen. In 2014 is de subsidie op eutectische transportkoeling toegekend door het Agentschap NL en opgenomen in de EIA-lijst.

Visie BoTemp
"In Nederland en Europa staat de omschakeling naar energie-arme koelsystemen en de reductie van uitstoot bovenaan de agenda van elke transportonderneming. Dure en milieubelastende brandstofsystemen worden vervangen door het geluidsarme eutectische systeem. Hierbij wordt gekoeld met behulp van vloeistof, die meerdere dagen en zonder toevoeging van energie, lage temperaturen vasthoudt. BoTemp begeleidt ondernemingen in de fasegewijze omschakeling van hun transportvloot naar deze nieuwe technologie."

Groot RMO Techniek heeft in 2013 zelf nog een eutectische transportkoeling afgeleverd bij Firma Dailycool te Warmenhuizen.

Projecten
Transportkoeling | Lekkerland

Transportkoeling | Lekkerland

November 2019
RMO | Vreugdenhil Dairy Food

RMO | Vreugdenhil Dairy Food

November 2019
Transportkoeling | Huuskes

Transportkoeling | Huuskes

Oktober 2019
Transportkoeling | Dailycool

Transportkoeling | Dailycool

Oktober 2019